TUOTETIETOA: HUMATE

Arctic Nature Product tuo maahan tuotteita, jotka pohjautuvat aineeseen nimeltä "humate". Virallista suomennosta sillä ei ole, mutta luontevimmalta tuntuisi ”humaatti”. Mitä se on?

Humaatti on on erittäin tiivistä ja biologisesti hajonnutta ainesta, joka on syntynyt kauan sitten eläneitten kasvien ja eläinten jäänteistä. Se on siis eräänlaista "muinaishumusta", joka on muodostunut kun syvälle maan pinnan alle hautautuneet kasvi- ja eläinperäiset jäänteet ovat kompostoituneet ja muuntuneet monimutkaisiksi orgaanisiksi yhdisteiksi ja mineraaleiksi.

Maaperään lisättynä humaatit edistävät kasvien kasvua ja tuottavuutta. Täysin luonnollisena aineena humaatit sopivat hyvin yhteen kasvien ja maaperän kanssa ilman haitallisia ympäristövaikutuksia.

Humaatteja voidaan käyttää maaperän laadun parantamisen lisäksi useisiin muihin tarkoituksiin:

  • Ne voivat toimia ainesosana kastelun edistämisessä, pigmenteissä ja väriaineissa vaikutusta tehostavina lisäaineina, saviporauksen lisäaineina ja korroosionestäjinä
  • Lisättyinä täyteaineina ne kelatoivat ja parantavat lannoitteiden vaikutuksia; adsorboijina ja kulkeutumista edistävinä ne vahvistavat eräiden hyönteismyrkkyjen tehon säilymistä ja aktiivisuutta
  • Ravinteisiin lisättyinä ne tehostavat niitten imeytymistä
  • Suodattimina ne imevät saasteita ja hajuja likavedestä.
  • Lääketieteellisissä ja eläinlääketieteellisissä tutkimuksissa ne ovat osoittaneet antiviraalisia ja antibakteerisia ominaisuuksia kiihdyttäen ihmisen immuunijärjestelmän toimintaa ja edistäen leikkauksesta toipumista.
Nämä moninaiset kyvyt selittyvät humaatin molekyylirakenteella. Humaatit ja humushapot ovat erittäin "pinta-aktiivisia" yhdisteitä, joilla on vahva aineitten (ja ravinteitten) pidätyskyky. Ne ovat erinomaisia kelatoijia ja saavat aikaan "ajastetun käyttöönvapautumisen" niiden aineiden kanssa joihin niitä lisätään.

Maaperässä ne lisäävät kykyä pidättää mineraaliravinteita kasvien juurien käyttöön. Ne lisäävät myös lehvästöön lisättyjen ravinteitten imeytymistä ja käyttöä. Koska humaatit ja humushapot ovat orgaanisia ja niissä on paljon hiiltä, ne puskuroivat ja tekevät niiden kanssa lisätyt kemikaalit turvallisiksi, ehkäisten valotoksisuutta ja "palamista".

Humaateissa on eroja

Kaikki humaatit eivät ole samanlaisia. Riippuen siitä mistä lähteistä ne ovat peräisin, eri humaateilla on erilaiset kemialliset ja fyysiset ominaisuudet; jotkut ovat ovat aktiivisempia ja korkealaatuisempia kuin toiset. Myös valmistustapa vaikuttaa paljon siihen, miten kasvit reagoivat humaattipohjaisiin lannoitteisiin. Vakaa ja tasainen tuotantolähde sekä vakioitu valmistusmetodi ovatkin erityisen tärkeitä maaperän ravinnepotentiaalin ja humushappovalinnan kannalta.

Uuden Meksikon Menefee-muodostuman humaattikerrostuma (ks. syntyhistoria, linkki alla) tunnetaan eräänä maailman korkealaatuisimmista luonnollisen humaatin esiintymistä.


humaatin syntyhistoria käyttö maanviljelyssä ANP etusivu